er du berettiget til denne rabat?

Vidste du, at du kan få rabat på din el- og naturgasregning? Den sociale takst er en foranstaltning implementeret af regeringen for at sikre forsyningen af ​​elektricitet og naturgas til alle forbrugere, især dem med økonomiske vanskeligheder. Find ud af, i denne artikel, alt om den sociale takst, og om du er berettiget til denne rabat.

Hvad er den sociale takst?

Den sociale takst består af støtte til energiforbrugere med økonomiske vanskeligheder, gennem en rabat på levering af el og naturgas, og dermed reducere det samlede beløb, der skal betales for el- og gasregningen.

Hvem har retten?

Betingelserne for ret til den sociale takst er forskellige afhængigt af, om det er el eller naturgas.

Betingelser for adgang til Social El-takst

I henhold til paragraf 1 i artikel 5 i lovdekret nr. 138-A/2010, som regulerer den sociale takst for levering af elektricitet, skal forbrugere, for at være berettiget til denne fordel, uanset hvilken leverandør de vælger, “( …) opfylder kumulativt følgende betingelser:

a) Holde en elforsyningsaftale;
b) Forbruget af elektricitet er udelukkende beregnet til husholdningsbrug i en permanent bolig;
c) Anlæggene forsynes med normal lavspænding med kontrakteret effekt mindre end eller lig med 6,9 kVA.”

Derudover skal kunderne også opfylde de berettigelsesbetingelser, der er fastsat i paragraf 2 i artikel 2 i det førnævnte lovdekret (ændret ved lovdekret nr. 100/2020), nemlig:

Betingelser for adgang til Naturgas Social Tarif

Som anført i artikel 5, stk. 1, i lovdekret nr. 101/2011, ”økonomisk sårbare slutkunder, der kan nyde godt af den sociale takst, skal kumulativt opfylde følgende betingelser:

a) have en kontrakt om levering af naturgas;
b) Forbruget af naturgas er udelukkende beregnet til husholdningsbrug i permanente boliger;
c) Installationerne er drevet ved lavtryk;
d) Inkluder årlige forbrugsniveauer på mindre end eller lig med 500 m3 i henhold til gældende regler.”

Slutkunder anses for at være økonomisk sårbare, hvis de modtager nogen af ​​følgende sociale støtte:

 • Familieydelse;
 • Solidaritetstillæg for ældre;
 • Social pension for handicap;
 • Alderspension;
 • Social Insertion Indkomst;
 • Socialt arbejdsløshedstilskud.

Hvordan anmoder man om den sociale energitakst?

For at tildele den sociale energitakst tjekker Generaldirektoratet for Energi og Geologi (DGEG) med skatte- og toldmyndighederne og socialsikringen, hvilke kunder der er berettiget til at modtage denne rabat.

Denne verifikation udføres automatisk gennem en genkendelsesmekanisme, der gør det muligt at krydshenvise kundedata modtaget af forhandlere.

Så snart modtagerne af den sociale takst er identificeret, påføres denne støtte automatisk af leverandørerne på el- og/eller naturgasregningen, uden at kunden behøver at spørge.

Opfylder du de nødvendige betingelser for at få adgang til den sociale takst, men denne blev ikke automatisk tildelt dig?

Vid, at du som et alternativ til denne proces, for at få adgang til denne support, skal bede om bevis, der bekræfter, at du er berettiget til det, og sende det til din el- og/eller naturgasleverandør.

Dette bevis kan rekvireres hos de kompetente myndigheder, nemlig:

 • Social sikring;
 • Generaldirektoratet for Social Beskyttelse for ansatte og agenter i den offentlige forvaltning (ADSE);
 • Forsvarets Sociale Aktionsinstitut (IASFA);
 • Caixa Geral de Aposentação (CGA);
 • Advokater og advokaters pensionsfond (CPAS);
 • Biløbs- og toldmyndighed.

Dette dokument skal indeholde navn, skatteidentifikationsnummer (NIF) og den faste adresse på indehaveren af ​​energikontrakten, som skal svare til adressen på det forbrugssted, hvor du ønsker at have socialrabatten.

Tage til efterretning:

EDP ​​Social Tarif eller en anden leverandørs, både for elektricitet og naturgas, kan kun tildeles en enkelt bolig pr.

Hvad er rabatbeløbet?

Størrelsen af ​​den sociale tarifrabat fastsættes af regeringen efter høring af Regulatory Entity for Energy Services (ERSE), og dens anvendelse er de respektive leverandørers ansvar og præsenterer forskellige værdier, afhængigt af om det er elektricitet eller naturgas.

Elektricitet Social Tarif

Den rabat der skal anvendes på elregningen er reguleret af bekendtgørelse nr. 8900/2019 med virkning fra 1. januar 2020 og skal “(…) svarer til et beløb, der giver 33,8 % rabat på de midlertidige salgstariffer til endelige elkunder, eksklusive moms, andre gældende skatter, bidrag, gebyrer og renter.”

Naturgas Social Tarif

Størrelsen af ​​den rabat, der skal anvendes på taksterne for adgang til naturgasnettene for år 2020 er reguleret af bekendtgørelse nr. 4001/2019, som skal “svarer til et beløb, der giver mulighed for en rabat på 31,2 % på overgangstaksterne for salg til slutkunder af naturgas, eksklusive moms, andre gældende skatter, bidrag, gebyrer og morarenter, og anvendelsen heraf bør ikke tages i betragtning mht. anden støtte, der i øjeblikket er i kraft.”

Er disse gebyrer kumulative?

Ja, sociale takster kan tildeles kumulativt. I henhold til paragraf 3 i artikel 2 i lovdekret nr. 101/2011“Kunder, der er berettiget til at anvende den sociale takst, der er fastsat i denne statut, kan også nyde godt af den sociale takst for elektricitet og kan kombinere den med anden social støtte.”

Hvor længe har du ret?

Du har ret til den sociale eltakst, indtil du ikke længere opfylder de nødvendige krav for at opnå denne støtte. Når du ikke længere opfylder betingelsen om økonomisk sårbar slutkunde, skal du underrette de kompetente sociale sikringsinstitutioner inden for 30 dage.

hvis du skifter husa, hvordan kan man fortsætte med at være berettiget?

For fortsat at være berettiget til Socialtakst ved flytning skal rabatten deaktiveres på den gamle adresse og anvendes på den nye. Da denne proces ikke er øjeblikkelig, tilrådes det, at du leverer bevis til din leverandør, udstedt af de kompetente myndigheder, som bekræfter, at du er berettiget til den sociale takst på din nye adresse.

About admin

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *