Gasinspektion: hvornår er det nødvendigt?

Det er obligatorisk, at din gasinstallation altid er certificeret, og derfor er det nødvendigt at foretage et gaseftersyn, men ved du med sikkerhed, under hvilke omstændigheder du skal udføre denne procedure? Du skal muligvis foretage en indledende, periodisk eller ekstraordinær inspektion. I denne artikel vil vi forklare, hvad disse tre typer inspektion består af, hvornår det er nødvendigt, og hvilke enheder du skal bede om.

Hvad består et gaseftersyn af?

En gasinspektion er en obligatorisk procedure, der udføres af Gas Inspection Entities (EIG) med det formål at attestere overensstemmelsen af ​​installationen eller gasapparatet for begyndelsen af ​​dets levering.

Nogle bygninger kan også under visse omstændigheder være genstand for periodiske eller ekstraordinære eftersyn for at sikre, at der ikke er fejl eller uregelmæssigheder i gasforsyningen i virksomheden.

Hvilke typer inspektion findes der?

Der er fastsat et sæt inspektioner i lovgivningen, som du skal være opmærksom på:

  • Indledende gasinspektion – har til formål at sikre, at installationen er klar til at starte gasforsyningen;
  • Periodisk gasinspektion – udføres periodisk og afhængigt af bygningens brugstype;
  • Ekstraordinær gasinspektion – udføres i sporadiske situationer, gennem visse hændelser, der retfærdiggør det.

Hvornår er det nødvendigt at lave et gaseftersyn?

Indledende gaseftersyn

Som nævnt i paragraf 1 i artikel 13 i lovdekret nr. 97/2017, efter udførelse af enhver gasinstallation og gasapparat, er den første inspektion obligatorisk for at certificere “(…) installationens eller gasapparatets overensstemmelse med start af gasforsyningen (…)”.

Denne inspektion skal udføres hver gang en ny gasinstallation udføres for at sikre, at forsyningen kan startes sikkert.

Som udgangspunkt er det ejeren af ​​anlæggets ansvar at udføre inspektionen ved at kontrahere ydelser leveret af en Gasinspektionsenhed, som til dette formål kan få adgang til gasinstallationsprojektet og den respektive overensstemmelseserklæring om udførelse.

Periodisk eftersyn

Der udføres periodisk eftersyn afhængig af bygningens anvendelsestype, for eksempel om det er en skole, et hospital, en restaurant m.fl.

Som anført i paragraf a) i paragraf 1 i artikel 21 i lovdekret nr. 97/2017 er følgende underlagt periodiske inspektioner hvert tredje år:

“i) Gasinstallationer til turist- og cateringindustrien, skoler, hospitaler og andre sundhedstjenester, kaserner og alle offentlige eller private virksomheder med en kapacitet på mere end 250 personer;
ii) Industrianlæg med et årligt forbrug på mere end 50.000 m3 naturgas eller tilsvarende i en anden brændgas.

Gasinstallationer, der er bygget for mere end 20 år siden, og som ikke er blevet ombygget, underkastes denne inspektion hvert femte år, som anført i punkt b) i samme artikel.

ekstraordinært eftersyn

Det siger artikel 23, stk. 1, i lovdekret nr. 97/2017 “Gasinstallationer og installation af gasapparater skal underkastes ekstraordinært eftersyn, når en af ​​følgende situationer opstår:

a) Hvis det omdannes;
b) Der foretages ændringer i indretningen, sektionen eller arten af ​​rørføringerne i fællesdelene eller inde i boligerne, eller udskiftning af installationsdele med andre af en anden type;
c) Gaslækage eller afbrydelse af forsyningen på grund af eksistensen af ​​en G-type defekt.”

Skifter du gasleverandør eller ejerskab i forsyningskontrakten, behøver du ikke foretage et ekstraordinært gaseftersyn, så længe du fremviser et gyldigt synsattest og en erklæring om, at der ikke er foretaget strukturelle ændringer på naturgasanlægget.

Hvis forsyningen er afbrudt af tekniske årsager, eller hvis nogen af ​​de ovenfor beskrevne situationer opstår, er det dog nødvendigt at foretage kontrollen ved leverandørskifte.

Disse gaseftersyn er underlagt samme procedurer som for periodiske eftersyn, og hvis der er et ekstraordinært eftersyn, starter perioden for det næste periodiske eftersyn fra den dato, hvor det sidste ekstraordinære eftersyn blev gennemført.

Hvad sker der, hvis du ikke gennemfører det periodiske syn inden for de frister, der er fastsat i loven?

Du vil modtage en meddelelse fra Generaldirektoratet for Energi og Geologi (DGEG) om at gøre det inden for de næste tre måneder (artikel 21, stk. 2, i lovdekret nr. 97/2017).
Hvis fristen på tre måneder efter denne meddelelse ikke overholdes, afbryder distributionsenheden gasforsyningen med forudgående varsel til leverandøren eller forbrugeren (artikel 21, stk. 3, i dekret- Lov nr. /2017).

Hvad skal du gøre, når du har brug for et gaseftersyn?

Hvis du er ejer af en gasinstallation eller et gasapparat, er det dit ansvar at fremme den respektive inspektion og bære denne afgift.

For at udføre et gaseftersyn skal du kontakte en Gasinspektionsenhed (EIG) for at fremsætte anmodningen og give de nødvendige data svarende til din sag.

Aktiviteten med inspektion af gasinstallationer, installation af gasapparater og gasdistributionsnet og filialer kan kun udføres af OIG’er, der opfylder de krav, der er fastsat ved lov.

Du kan få adgang til listen over disse enheder gennem Internet side fra DGEG.

På inspektionsdagen skal du sikre dig, at:

  • El- og vandmålere er tændt;
  • Apparaterne er forberedt til at modtage naturgas og er tilsluttet installationen;
  • Emhætten arbejder i de timer, hvor inspektionen udføres;
  • Hvis du har installeret et gascentralvarmeanlæg eller nyt gasudstyr (kedel, vandvarmer eller andet), skal installatørens tekniker være til stede, så kulilte (CO) testen kan gennemføres.

Men som anført i paragraf 2 i artikel 17 i lovdekret nr. 97/2017, er der inspektioner, som ikke er ejerens ansvar, såsom dem, der udføres:

“a) Fællesdelene af en bygning, der udgøres af vandret ejendom, som ejerlejligheden er ansvarlig for;
b) Lejede fraktioner, når den respektive kontrakt overdrager ansvaret til lejeren, som også er ansvarlig for eftersyn af gasapparater, som han anskaffer og har installeret;
c) Ombygning eller ombygning af gasinstallationer, da de er ansvaret for den enhed, der lejer de respektive værker.”

Hvad er kontrolerklæringen nødvendig for, og hvordan får man den?

Inspektionserklæringen udstedes af EIG, som udfører verifikationen af ​​gasinstallationen. Denne erklæring skal angive, om anlægget er godkendt eller afvist til at levere gas, og det skal i tilfælde af afvisning angives, hvilken type defekt den har, og hvilke begrænsninger der er forbundet hermed, som i givet fald kan forbyde gasforsyningen.

EIG stiller straks erklæringsadgangskoden til rådighed for den enhed, der er ansvarlig for den inspicerede installation.

Kan der være dispensation fra at anmode om nyt naturgassynsattest?

Det er obligatorisk, at gasinstallationen altid er certificeret i henhold til den lovbestemte periodicitet, dog er der situationer, hvor du ikke behøver at foretage et nyt gaseftersyn, nemlig ved at skifte kontraktindehaver/eller energileverandør .

For at nyde godt af dispensationen fra et nyt gaseftersyn skal du ved indtræden eller ejerskifte fremvise en overensstemmelseserklæring for naturgasanlægget, der garanterer, at der ikke er foretaget ændringer i rørets layout, sektion eller beskaffenhed (i. fællesdelene eller inde i boligerne), eller udskiftning af anlæggets komponenter med andre af en anden type.

About admin

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *