Hvordan udfylder man venskabserklæringen?

Når du kommer ud for en ulykke, skal du udfylde Friendly Car Accident Declaration (DAAA) for at indberette skaden til dit forsikringsselskab. Udlevering af denne blanket skal ske, når begge parter er enige om, hvordan uheldet er sket. I denne artikel forklarer vi, hvordan du udfylder den venskabelige erklæring og alt, hvad du bør vide om dette dokument.

Hvad er den venlige bilulykkeserklæring til?

Friendly Declaration of Automobile Accident (DAAA) er et dokument, der skal udfyldes, når det er nødvendigt at indberette et krav til dit forsikringsselskab.

Færdiggørelsen af ​​den venskabelige erklæring sker ved, at de to chauffører, når de er enige om, hvordan det skete, efterfølgende skal afleveres til de respektive forsikringsselskaber, da det er væsentligt for driften af ​​den forsikredes direkte skadeserstatning (IDS)-systemet, som har til formål at fremskynde afviklingen af ​​kravet.

Hver chauffør handler direkte med deres forsikringsselskab for at afgøre skaden, og forsikringsselskabet for den person, der er ansvarlig for ulykken, er ansvarlig for at refundere den anden chauffør.

Ifølge oplysningerne fra ASF – Tilsynet med Forsikrings- og Pensionskasser i sin Internet sideIDS-systemet gælder, forudsat at:

 • Ulykken sker mellem kun to køretøjer;
 • Der har været en direkte kollision mellem begge køretøjer;
 • Køretøjerne involveret i ulykken er forsikret af forsikringsselskaber, der følger systemet;
 • Ulykken skete i Portugal;
 • Legemsskade er ikke verificeret;
 • Skaden overstiger ikke 15.000 euro pr. køretøj.

For at sikre dig ordentligt mod en eventuel ulykke (fordi der sker uforudsete hændelser), er det vigtigt, at du vælger den bedste bilforsikring, der opfylder dine behov og under hensyntagen til din økonomiske tilgængelighed.

Hvordan udfylder man venskabserklæringen?

Efter uheldet og når begge parter er nået til enighed om, hvordan arrangementet foregik, er det nødvendigt at udfylde Venskabserklæringen.

For at gøre det skal du starte med overskriften, hvor du har sat dato, klokkeslæt og sted for ulykken, samt angive om der var vidner eller tilskadekomne og deres navne.

Dernæst skal sektionerne “Køretøj A” og “Køretøj B”, som vedrører de to køretøjer, der er involveret i ulykken, udfyldes. I hvert af disse afsnit er data vedrørende:

 • Forsikret/forsikringstager;
 • Køretøj;
 • Forsikringsselskab;
 • Leder.

For hvert køretøj skal det indledende anslagspunkt også angives, samt den synlige skade på hvert enkelt køretøj. Hver deltager kan også efterlade andre observationer, som han/hun finder relevante.

I afsnittet “12. Omstændigheder”, som er i midten af ​​dokumentet, skal markeres med kryds i de respektive felter, hvilke forhold der gør sig gældende for den hidtidige situation. Firkanterne til venstre henviser til køretøj A og dem til højre til køretøj B.

Nederst på siden finder du et rum, hvor du skal tegne et diagram over ulykken set fra oven. Her er det vigtigt, at du mærkbart markerer de to bilers position og det sted, hvor de styrtede ned, så du får en klarere idé om, hvordan uheldet er sket.

Nederst på siden kræves underskrift fra begge chauffører involveret i ulykken, for at Venskabserklæringen er gyldig. Når der er enighed mellem parterne, er det kun nødvendigt at udfylde en erklæring.

Hvordan kan dette dokument fås?

Det er tilrådeligt, at du altid har en kopi af Venskabserklæringen i din bil for at sikre, at du respekterer alle nødvendige procedurer til tiden i tilfælde af en ulykke.

Dette dokument er gratis og findes som udgangspunkt i digitalt format på websteder af forsikringsselskaber, hvorigennem du kan lave og udskrive.

Du kan også anmode om papirdokumentet gratis hos enhver formidler eller forsikringsgiver.

app e-SEGURNET: udfyld den venlige erklæring via mobiltelefon

Vi forklarede, hvordan man udfylder Venskabserklæringen på papir, men vidste du det gennem app Kan e-SEGURNET gøre det fra din mobiltelefon? For at gøre det behøver du blot en internetforbindelse og applikationen installeret på din smartphone.

Denne applikation blev oprettet af forsikringsselskaber, idet den er et alternativ til den traditionelle Friendly Declaration (DAAA) og tjener til at rapportere en bilulykke, forudsat at den er sket i Portugal.

Det gør det også muligt at holde data om den forsikrede person og deres køretøjer let tilgængelige. Det bliver endnu nemmere at anmelde en skade app giver adgang til geolokationen af ​​ulykken, gør Upload af fotografier for bedre at kunne dokumentere hændelsen og automatisk informere de involverede forsikringsselskaber, så rejser og papirleverancer undgås.

Hvad skal man gøre, hvis du kommer ud for en ulykke?

Nu hvor du ved, hvordan du udfylder Venskabserklæringen, er det vigtigt, at du ved, hvad du skal gøre, hvis du kommer ud for en ulykke.

I henhold til ASF’s anbefalinger bør de procedurer, der skal følges i tilfælde af en ulykke, være som følger:

 • Få identifikationselementer, stadig på ulykkesstedet, med henvisning til chauffører, køretøjer og forsikring;
 • Identificer eventuelle vidner og indhent deres kontakter;
 • Udfyld og underskriv den samme Car Accident Friendly Declaration (DAAA), hvis ulykkesdeltagerne når til enighed om, hvordan ulykken skete;
 • Hvis der ikke opnås enighed, skal hver chauffør udfylde og underskrive deres egen DAAA og levere den til forsikringsselskabet for det andet køretøj;
 • Anmod om politiets tilstedeværelse i tilfælde af legemsbeskadigelse.

About admin

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *