Samlet varig invaliditet, hvor meget opkræves?

Når en person bliver ramt af en skade eller sygdom, der forhindrer vedkommende i at udføre sit arbejde eller erhvervsmæssige aktivitet, har vedkommende ret til at få adgang til folkepension. Denne gang skal vi tale om total varig invaliditetfordele forbundet med din erklæring og procedurer for at kunne få adgang til den.

Hvad er varigt handicap?

Det er den situation, hvor en arbejdstager har lidt alvorlige anatomiske eller funktionelle nedsættelser på grund af en ulykke eller sygdom, og disse nedsættelser er forudsigeligt endelige, således at deres arbejdsevne er væsentligt nedsat.

Hvis den varige invaliditet er total, den berørte person du ikke længere er i stand til at udføre alle eller de væsentlige opgaver i dit fag, hvortil han frakendes samme og kompenseres med pension. Den samme person kunne dog udføre et hvilket som helst andet job for egen regning eller for en anden.

Hvad forstås ved sædvanlig profession?

Med henblik på anerkendelse af denne form for uarbejdsdygtighed anses sædvanligt erhverv for at være det, hvor den berørte person har udviklet sig inden for de sidste 12 måneder før de går på sygeorlov.

I tilfælde af at årsagen til tilbagetrækningen er en ulykkedet vil blive anset for, at det sædvanlige erhverv er det, der var til udvikler sig på tidspunktet for hændelsen. Uanset om det er en arbejdsulykke eller ej.

Hvordan starter man filen, og hvordan kontrollerer man den?

Når vi taler om total permanent invaliditet, er en af ​​fordelene forbundet med denne erklæring, at den manglende arbejdsindtægt erstattes af opkrævning af førtidspension. Men for at få adgang til det, er det nødvendigt at gennemgå en administrativ proces med anerkendelse af handicap.

Det hele starter med en anmodning til National Institute of Social Security (INSS). Det normale er, at det er den interesserede part, der starter procedurerne, men Social Security selv eller den gensidige kan også gøre det ex officio.

Ansøgningen skal være ledsaget af den relevante dokumentation, som omfatter ansøgerens ID, identifikationsdata for deres juridiske repræsentant (hvis nogen) og klinisk historie.

Hvis årsagen til invaliditeten er en erhvervssygdom eller en arbejdsulykke, skal den administrative del af beredskabet og virksomhedsattesten med angivelse af arbejdstagerens faktiske løn også indsendes.

Når ansøgningen er indsendt, behandles den af ​​INSS, som evt anmode om mere dokumentation og endnu flere medicinske tests hvis du finder det nødvendigt. Endelig vil den udstede en positiv eller ugunstig beslutning.

Interessenten har under hele forløbet ret til at kontrollere status på forløbet og blive informeret om, hvordan evalueringen skrider frem.

Hvor meget opkræves?

Det opkrævede beløb er 55 % af lovgrundlaget. Det skal dog tages i betragtning, at denne funktionsnedsættelse kan revurderes. Hvis invaliditetsgraden sænkes, vil der kunne opkræves mindre, men hvis det går mod absolut varigt invaliditet, vil pensionen stige.

Den person, der har en anerkendt varig total invaliditet, kan uden problemer udføre et andet arbejde, deres virksomhed som lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende er forenelig med opkrævning af førtidspension.

Kvalificeret Total Permanent Invaliditet

I de tilfælde, hvor den handicappede er ældre end 55 år eller lider sygdomme eller skader, der gør det meget svært for dig at finde et andet job, kan du få adgang til kvalificeret total varig invaliditet. I denne modalitet ydelsen kan øges op til 20 %.

Fordele ved at være total varig førtidspensionist

 • Du kan fortsætte med at arbejde, dog i noget andet end dit sædvanlige erhverv.
 • Der findes hjælpemidler til køb og leje af boliger, samt til tilpasningsarbejder i eget hjem.
 • Der kan modtages hjælp til at købe et køretøj til personlig brug og endda til tilpasning af det, hvis det er nødvendigt.
 • Du betaler mindre, når du rejser med offentlig transport.
 • Familiehjælp kan modtages, hvis personen med handicap er økonomisk ansvarlig for en familiekerne.
 • Du nyder godt af reduktioner i personlig indkomstskat, og du skal ikke betale nogle skatter såsom mekaniske trækkraftkøretøjer eller registreringsafgift.
 • I tilfælde af ledighed kan det ekstraordinære tilskud opkræves, når dagpengene er opbrugt.
 • Lettere at få adgang til studiestipendier.
 • Nedsættelse af det beløb, der skal betales for medicin.
 • Mulighed for at få parkeringskort til at benytte pladser reserveret til personer med handicap.
 • Lettere at få et nyt job gennem hjælp til ansættelse af handicappede til offentlige og private virksomheder.

Er pensionen til overs for livet?

Ikke nødvendigvis. Handicaperklæringer gennemgås med jævne mellemrum. Hvis din situation forbliver den samme, fortsætter du med at opkræve pensionen, indtil du når den lovpligtige pensionsalder. Fra det øjeblik vil du fortsat modtage det samme beløb, men som alderspension.

hvis du situationen er blevet bedre Så længe du kan vende tilbage til arbejdet i det, der var dit erhverv, vil erklæringen om invaliditet og pension blive trukket tilbage. Men hvis bliver værredu kan anmode om en ny vurdering for at få adgang til kvalificeret total varig invaliditet eller anmode om absolut varig invaliditet, hvis du opfylder kravene hertil.

Som du har kunnet kontrollere, hvis du er i en situation af denne type, er det vigtigste at gennemføre procedurerne, så dit handicap bliver anerkendt, da du uden nævnte anerkendelse ikke vil kunne få adgang til pensionen eller tilhørende fordele.

På den anden side, selvom førtidspensionen kan være en hjælp, hvis du ikke længere kan arbejde i dit sædvanlige erhverv, Det bedste er ikke kun at være afhængig af det. Derfor er det aldrig for tidligt at begynde at tænke over din økonomi og skabe en økonomisk polstring, der beskytter både dig og din familie mod mulige uforudsete hændelser.

About admin

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *