Vedhæftning af bankkonti: hvornår sker det?

Udover at kunne tage beslag i din løn, vidste du, at hvis du misligholder gæld, kan du også blive beslaglagt på dine bankkonti? Vi forklarer, i hvilke situationer en tvangsinddrivelse af denne type kan opstå, hvordan man kommer videre, og hvordan man kan reagere.

Hvornår sker der udlæg på bankkonti?

En beslaglæggelse af bankkonti kan forekomme, når debitor misligholder gæld. Dette består i at spærre en del af skyldnerens konto, så han ikke kan bruge den del af saldoen.

Ligesom ved udlæg i løn og udlæg i formuegoder (løsøre og fast ejendom) foretages udlæg på bankkonti også af en tvangsfuldmægtig.

Hvordan kommer du videre?

Proceduren for beslaglæggelse af bankkonti begynder, når tvangsfuldmægtigen anmoder pengeinstituttet om spærring af skyldnerens konto. Efter at banken har modtaget denne meddelelse, skal den stoppe den respektive konto senest midnat den dag.

Når det er sagt, har banken to dage til at meddele tvangsfuldmægtigen det beløb, i kontanter, der blev spærret, eller hvis den ikke kan spærre, angiver det værdien eller den manglende saldo på kontoen.

Så snart agenten modtager denne meddelelse fra pengeinstituttet, inden for 5 arbejdsdage, meddeler den ophævelsen af ​​det beløb, der ikke er pantsat, eller giver banken besked om det beløb, der skal pantsættes.

Når fristen for skyldneren til at gøre indsigelse mod udlæg i bankkonti udløber, skal tvangsfuldmægtigen anmode det pågældende pengeinstitut om at overføre de beslaglagte beløb, som vil blive brugt til at betale den kredit, der er under fuldbyrdelse.

Hvilket beløb kan der pantsættes?

I henhold til paragraf 3 i artikel 738 i den civile retsplejelov kan udlæg i bankkonti “(…) har som en maksimumsgrænse et beløb svarende til tre nationale mindsteløn på datoen for hver beslaglæggelse og som en minimumsgrænse, når den henrettede person ikke har anden indkomst, et beløb svarende til én national mindsteløn.”

Ved beslaglæggelse af bankkonti kan det globale beløb svarende til den nationale mindsteløn, som i 2020 er fastsat til 635 euro, således ikke beslaglægges. Det betyder, at skyldneren efter udlægget skal have et indestående på sin konto på mindst 635 euro.

Hvis denne grænse overskrides, kan skyldneren modsætte sig udlægget med denne overtrædelse som argument.

Hvilke regler findes der for beslaglæggelse af bankkonti?

Der er regler om udlæg i bankkonti. Både tvangsfuldmægtigen og pengeinstituttet skal sikre, at følgende krav er opfyldt:

  • Hvis bankkontoen har flere indehavere, bør kun debitors andel spærres, forudsat at begge dele er lige store. Det vil sige, at hvis du har en fælles konto med din ægtefælle, og kun ét medlem af parret bliver henrettet, kan der kun pantsættes 50 % af saldoen på den konto, hvilket vil svare til skyldnerens andel;
  • Fortrinsret skal gives til bankkonti, hvor skyldneren er eneindehaver, sammenlignet med fælleskonti, som han måtte have;
  • Tidsindskudskonti skal foretrækkes frem for anfordringskonti.

Er det muligt at gøre indsigelse mod bilaget?

Du kan bestride en bankkontoudlæg på tre måder:

  • At modsætte sig tilknytningen;
  • At modsætte sig henrettelsen;
  • Indførelse af insolvens.

Den bedste måde at undgå en situation med vedhæftning af en bankkonto er at handle på forhånd og sørge for, at du ikke løber nogen risiko for, at dette sker.

Hvis du føler, at du står igennem en kompliceret økonomisk situation og har svært ved at håndtere din gæld, kan kreditkonsolidering være løsningen til at reducere mængden af ​​månedlige afdrag og afhjælpe din stressrate.

#1 – Modstand mod tilknytning

At modsætte sig udlægget består i en ret for skyldneren til at udsætte det indtrådte eller igangværende udlæg.

Skyldneren kan således gøre indsigelse mod udlæg i bankkonti, hvilket eksempelvis begrunder, at han efter udlægget havde et beløb på kontoen under den nationale mindsteløn (635 euro).

#2 – Modstand mod henrettelse

I tilfælde af en eksekutiv sag har skyldneren efter forkyndelse 20 dage til at gøre indsigelse mod fuldbyrdelsen. I modsætning til hvad der sker i indsigelsen til udlægget, hvor eksistensen af ​​gælden eller lovligheden af ​​fuldbyrdelsen ikke er tvivlsom, er modstanden mod fuldbyrdelsen baseret på fuldbyrdelsens ulovlighed eller ikke-eksistensen af ​​den gæld, der tjener. som grundlag for bilaget.

Dette er en processuel mekanisme, der giver skyldneren ret til at modsætte sig processen for at lamme udlægget.

#3 – Fil insolvens

Såfremt han ikke har grundlag for at modsætte sig udlæg eller tvangsfuldbyrdelse, har skyldneren mulighed for at indgive personlig insolvens, hvis han ikke er i stand til at betale sin gæld, ved at anmode om frigørelse af de resterende forpligtelser.

Hvis der erklæres insolvens, kan skyldneren nyde godt af suspension og ophævelse med øjeblikkelig virkning af alle tvangsfuldbyrdelsessager (private kreditorer), skattetvangssager og verserende udlæg mod ham.

Der er også mulighed for at starte Special Process for Payment Agreement (PEAP), hvis du er i en vanskelig økonomisk situation, men som er modtagelig for inddrivelse.

(funktion(d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) returnere;
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = “//connect.facebook.net/pt_PT/sdk.js#xfbml=1&version=v2.4”;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(dokument, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));
(funktion($) {
$(funktion() {
if (!$(‘#fb-root’).size()) {
$(‘body’).append(‘

‘);
(funktion(d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) {return;}
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = “//connect.facebook.net/pt_PT/all.js#xfbml=1”;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(dokument, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));
}
});
$.post(‘https://www.comparaja.pt/blog/wp-admin/admin-ajax.php’, {
handling: ‘fbc_ping’,
post_id: ‘7307’,
nonce: ‘c58172da5f’
});
})(jQuery);

About admin

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *