Vejledning til den reelle ret til en varig bolig

Et nyt år bringer altid forandringer, nemlig boligmæssigt, og 2020 begynder med ikrafttrædelsen af ​​lovdekretet, der giver beboerne mulighed for at bo i et hus permanent og for livet. Dette er den reelle ret til holdbare boliger (DHD), og vi vil forklare alt om denne nye foranstaltning.

Hvad er den reelle ret til en varig bolig?

Som det fremgår af ofte stillede spørgsmålsdokument om Den Kongelige Ret til Varige Boliger, udarbejdet af Infrastruktur- og Boligministeriet, “DHD er en eller flere personers ret til permanent og livsvarigt ophold i en bolig mod betaling til ejeren af ​​et første depositum og et månedligt afdrag”. Enhver ejer af en bolig kan udgøre DHD til fordel for en eller flere beboere, forudsat at denne ikke har gebyrer eller hæftelser (f.eks. pant) og leverer ejendommen til beboeren med et bevaringsniveau, som minimum, medium. Med DHD har beboeren, som kan være en hvilken som helst person eller gruppe af fysiske personer, nu ret til at opholde sig i boligen resten af ​​sit liv, skulle opfylde visse pligter og nyde visse rettigheder. Kort sagt fungerer denne foranstaltning som en livstidslejekontrakt og blev implementeret for at håndtere boligejerløsninger (som kan repræsentere en stor økonomisk indsats for portugisiske familier) og boligleje. Der er dog altid mulighed for, at beboeren i fremtiden vil erhverve ejendomsretten til den ejendom, som denne ret er stiftet over, hvis ejeren også ønsker det.

Hvordan fungerer denne ret?

Denne ret er konstitueret gennem indgåelse af en kontrakt, hvori en garanti og en indtægt er defineret.

#1 – Underskrivelse af kontrakten

For at Realretten til en varig bolig kan konstitueres, skal en kontrakt underskrives ved offentligt skøde eller ved privat dokument, som indeholder parternes underskrifter, som skal anerkendes personligt. Derudover skal DHD registreres i tinglysningen, og anmodningen skal fremsættes af beboeren inden for 30 dage fra datoen for underskrivelse af kontrakten.

#2 – Definition af indkomst og sikkerhed

Beboeren skal betale et første depositum til ejeren, hvis størrelse fastsættes efter aftale mellem parterne. Dette beløb skal dog nødvendigvis svare til minimum 10 % og højst 20 % af boligens mediane salgsværdi, alt efter beliggenhed og størrelse. Dette beløb er beregnet på grundlag af salgspris pr. m²-indikator udgivet af National Institute of Statistics (INE).

Tage til efterretning:

Depositummet kan tilbagebetales til beboeren, helt eller delvist, hvis han/hun frasiger sig kontrakten inden for de første 30 års bopæl i boligen.

Såfremt beboeren inden for de første 10 års bopæl i boligen beslutter at give afkald på DHD, er udlejer forpligtet til at tilbagebetale hele det indbetalte depositum. Mellem 11. og 30. år af kontraktperioden fratrækkes en procentsats på 5 % årligt i depositum som betaling til ejeren. Hvis beboeren på et hvilket som helst tidspunkt i denne periode beslutter at opsige kontrakten, er han berettiget til at få det resterende depositum tilbage. Hvis beboeren har gæld, der skyldes manglende overholdelse af sine forpligtelser, har ejeren dog ret til at fradrage det beløb, der svarer til værdien af ​​det depositum, der skal tilbagebetales. Ved udgangen af ​​det 30. år af kontrakten vil hele depositum være betalt til ejeren. Udover depositum skal beboeren også betale et månedligt afdrag til ejeren, hvis størrelse frit fastsættes mellem parterne.

#3 – Varigheden af ​​DHD

Selvom den reelle ret til varig bolig giver beboeren mulighed for at opholde sig i en bolig resten af ​​sit liv, er der mulighed for til enhver tid frit at give afkald på denne ret, forudsat at han gør det mindst 90 dage før den på leveringsdatoen for ejendommen.

#4 – Udryddelse af den reelle ret til varige boliger

Den reelle ret til en varig bolig kan bortfalde i følgende situationer:

 • Hvis beboeren giver afkald på denne ret;
 • Ved beboerens død eller, hvis DHD er oprettet til fordel for mere end én person, ved den sidste persons død;
 • For endelig manglende overholdelse af en af ​​parterne.

Som det fremgår af ofte stillede spørgsmålsdokument om Den Kongelige Ret til Varige Boliger, udarbejdet af Infrastruktur- og Boligministeriet, “Udgør årsag til endelig manglende overholdelse:

 • Manglende betaling af beløb, som beboeren eller ejeren skylder, når de fastsatte frister er udløbet;
 • Gentagelse af forsinket betaling af beløb, som beboeren skylder – tre, fire eller fem gange (fortløbende eller indskudt) afhængigt af, om kontrakten har været i kraft i mindre end 15 år, i mere end 15 og mindre end 30 år eller i mere end henholdsvis 30 år”.

Efter udryddelsen af ​​DHD skal boligen leveres til ejeren af ​​beboeren i en minimumsgennemsnitlig bevaringstilstand.

Beboers rettigheder og pligter

Indehaveren af ​​den faste ret til permanent bolig skal have følgende rettigheder:

 1. Bo i huset resten af ​​dit liv, og være i stand til at træde tilbage fra kontrakten til enhver tid, hvis du ønsker det;
 2. Inddrive værdien af ​​depositumet givet af ham, helt eller delvist, afhængigt af den tid, han boede i huset;
 3. Hold ejendommen, hvis ejeren ikke returnerer depositum;
 4. Belån DHD, hvis du har brug for et lån til at betale depositum.

Det er beboerens pligt at:

 1. Brug kun ejendommen til din faste bolig, medmindre du har aftalt med ejeren at give den andre formål;
 2. Betale kommunale skatter og IMI;
 3. Tegn en multirisikoforsikring;
 4. Udfør vurderinger af husets bevaringstilstand hvert 10. år. Hvis bevaringsniveauet er under middel, og det er beboerens ansvar, skal denne udføre de nødvendige arbejder og en ny vurdering.

Ejers rettigheder og pligter

Ejeren af ​​den bolig, der udgør den reelle ret til en varig bolig, har følgende rettigheder:

 1. Modtag en månedlig rate og et depositum betalt af beboeren;
 2. Gendan huset, i det mindste, i en medium stand, hvis kontrakten opsiges;
 3. Træk omkostningerne til arbejderne fra beløbet for depositum, der skal tilbagebetales, eller kræve betaling fra beboeren, hvis bevaringstilstanden er under gennemsnittet, når retten udløber.

Husejeren skal:

 1. Aflever boligen til beboeren i mindst middel stand;
 2. Afholde udgifterne til arbejder og andre afgifter i forbindelse med bygningens fælles dele og, i tilfælde af en ejerlejlighed, sikre ansvaret som medejer;
 3. Betale den obligatoriske forsikring vedrørende bygningen og boligen;
 4. Udføre og betale for ekstraordinære fredningsarbejder i huset, medmindre der er skader, der skyldes ulovlige handlinger eller beboerens misligholdelse af forpligtelser;
 5. Returner det skyldige beløb for depositum til beboeren ved ophør af DHD.

Kan DHD belånes af beboeren?

Beboeren kan kun stille sin reelle ret til varig bolig som pantegaranti, såfremt den ydede kredit er til betaling, helt eller delvist, af kautionsbeløbet, og hvis han ønsker at ophæve pantet efter afkald på ret, skal han anmode om autorisation til realkreditinstituttet til at gøre det. Der er endvidere mulighed for, at beboeren kan købe det hus, som DHD er stiftet på, hvorved pantet i dette tilfælde overgår fra retten til boligen.

Det siger Infrastruktur- og Boligministeriet også i førnævnte dokument “Banken kan tvangsauktionere det realkreditlån, der er oprettet på DHD. I dette tilfælde har ejeren mulighed for at købe denne ret, idet han til dette formål er i stand til at bruge restbeløbet af det eksisterende depositum. Hvis ejeren ikke udnytter sin købsoption, kan DHD sælges af banken som en måde at betale det skyldige beløb på. Den, der køber DHD i denne executive salgsproces, har ret til at opholde sig i huset, indtil der er gået 30 år siden datoen for stiftelsen af ​​DHD.

About admin

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *